Ruszyła modernizacja przemyskich mieszkań socjalnych i obiektów oświatowych, w tym budynku I Liceum Ogólnokształcącego

16 lutego 2017

W Przemyślu ruszyła modernizacja trzech obiektów oświatowych i 19 mieszkań socjalnych. Prace zakończą się pod koniec roku.

Termomodernizacja obejmie trzy obiekty oświatowe należące do miasta: internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz I Liceum Ogólnokształcące. Całkowita wartość projektu wynosi 8 763 785,25 zł. Wartość dofinansowania wynosi 7 052 729,64 zł.

Prace przeprowadzone w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 29, obejmą: docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji odgromowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż pompy ciepła woda – powietrze, montaż na dachu paneli fotowoltaicznych, remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku.
W Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grunwaldzkiej 81, modernizacja obejmie: docieplenie ścian zewnętrznych łącznie z fundamentowymi, docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji odgromowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, remont ciągów komunikacyjnych przed wejściem do budynku.

W I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Słowackiego przebudowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania, wymieniona stolarka drzwiowa zewnętrzna, pomieszczenia kotłowni dostosowane zostaną na wymiennikownię oraz docieplony zostanie strop ostatniej kondygnacji.

W ramach programu przeprowadzona zostanie także adaptacja zasobów mieszkaniowych Gminy miejskiej Przemyśl z przeznaczeniem na lokale socjalne. Całkowita wartość projektu wynosi 1 036 587,75 zł. Wartość dofinansowania wynosi 854 962,07 PLN. Projekt obejmuje remont 19 mieszkań z przeznaczeniem ich na mieszkania socjalne.
Dodatkowo w projekcie uwzględnione są działania dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania dotyczące reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zakończenie projektów planowane jest w IV kwartale 2017 r. Zadania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.