Rusza budowa kanalizacji w przemyskiej dzielnicy Za Wiarem

17 listopada 2017

Rusza budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem. Inwestycja podniesienie komfort życia mieszkańców oraz przyczyni się do ochrony środowiska.

Budowa kanalizacji obejmie ulice: Okrężną, Niecałą, Północną, Drogę Hurecką. Wartość kontraktu wg podpisanej umowy wynosi: 1 264 068,84 zł brutto. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2,4 km. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum firm: Lider – P.P.B „BUDAMEX” Damian Sereda, 37-204 Tryńcza, Głogowiec 119 z siedzibą w Przeworsku, ul. Dynowska 20A, Partner – HYDROTECH Piotr Sereda, 37-200 Przeworsk, ul. Dynowska 20A.

Pozostały zakres kanalizacji o długości ok. 0,7 km, poza aglomeracją (tj. ul. Droga Hurecka od budynku nr 8 oraz ul. Wschodnia) zostanie zrealizowany równolegle ze środków PWiK sp. z o.o. w Przemyślu.

Inwestycja zostanie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na maj 2019 r.

fot. PWiK Sp. z o.o.