Przemyski poseł Andrzej Matusiewicz jednym z najbardziej pracowitych parlamentarzystów

17 listopada 2017

Przemyski poseł Andrzej Matusiewicz jednym z najbardziej pracowitych i aktywnych posłów. Poseł znalazł się wśród wyróżnionych przez marszałka Sejmu RP.

Sejm obecnej kadencji jest na półmetku, dlatego też marszałek Marek Kuchciński uhonorował posłów, którzy w tym czasie wykazali się największą aktywnością i pracowitością. Wśród wyróżnionych znaleźli się Andrzej Matusiewicz (40 przedstawionych sprawozdań), Anna Paluch (28) i Wojciech Zubowski (23).

W Sejmie obecnej kadencji przemyski poseł Andrzej Matusiewicz pracuje w komisjach: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ustawodawczej, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Na półmetku kadencji ma 110 wystąpień na posiedzeniach Sejmu, w tym 43 w imieniu komisji sejmowych, 30 w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość, 33 w imieniu własnym i 4 jako przedstawiciel autorów projektu ustaw.

Komisja Ustawodawcza przygotowuje do wystąpień przed Trybunałem Konstytucyjnym, piszemy pisma procesowe. W tej komisji większość stanowią prawnicy, ale jest też np. nasz poseł Marek Rząsa. Reprezentujemy Sejm. Takich spraw przydzielonych mam obecnie 16, niektóre z nich już się zakończyły. – mówi poseł Andrzej Matusiewicz.

Andrzej Matusiewicz przez dwa lata skierował 31 interpelacji. Wśród nich były takie jak np.: w sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego w Przemyślu, w sprawie generalnego remontu drogi krajowe na odcinku Przemyśl – Sanok – Krosno – Jasło, w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa na modernizację kolejowego przejścia granicznego Przemyśl-Mościska.

Sprawując mandat poselski Andrzej Matusiewicz podjął kilkadziesiąt interwencji związanych z naszym miastem, m.in.w sprawie wykonania oświetlenia przy ul.Droga Hurecka, przyznania osobom głuchym ulg na bilety MZK, a także zapewnienia w jednostkach Gminy Przemyśl tłumacza języka migowego, w sprawie wykupu lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność PKP, w sprawie ograniczenia czasu pracy kas biletowych na stacji Przemyśl Główny.