W przyszłym roku ruszą w Przemyślu dotacje na wymianę źródeł ogrzewania

17/11/2017
3520 Views

Już w przyszłym roku mieszkańcy Przemyśla chcący zamienić ogrzewanie piecowe na MPEC lub kocioł gazowy będą mogli starać się o dotację. Pierwszy nabór wniosków planowany jest na styczeń 2018 r.


Dotacja celowa z budżetu miejskiego na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej, to część realizacji “Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Przemyśla”. Program określa plan działań w zakresie obniżenia poziomu niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest na styczeń 2018.

Przemyśl

Do 31 marca zostaną podjęte decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości. Kryterium przyznania będzie kolejność wpływu wniosku i priorytety określone w programie ograniczenia niskiej emisji np. wsparcie przyłączenia do MPEC, lokalizacja w obszarze o wysokim stężeniu zanieczyszczenia powietrza, czyli głównie Stare Miasto. Ilość przyznanych dotacji będzie uzależniona od kwoty jaka na ten cel zostanie zabezpieczona w budżecie miasta. – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Robert Choma.

Dotacja wynosić będzie do 50 % kosztów, jednak nie więcej jak 5 tys. zł. Będzie ona udzielona zarówno wspólnocie mieszkaniowej jak i osobom fizycznym zamieszkującym w tej nieruchomości. Czas na jej rozliczenie – przedstawienie rachunków – będzie do 31 października 2018 r.

Wnioski o dotację będą dostępne na stronie internetowej, w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska oraz w kancelarii ogólnej UM.


Inne wiadomości

Przemyśl uczcił Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej
Przemyśl
688 views
Przemyśl
688 views

Przemyśl uczcił Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej

af - 16/07/2018

Jedynastego lipca, w Przemyślu odbyły się obchody upamiętniające Krwawą Niedzielę. Uroczystości związane z Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i…

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu
Przemyśl
959 views
Przemyśl
959 views

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu

af - 16/07/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu informuje o mogących wystąpić zakłóceniach w pracy sieci wodociągowej oraz okresowych spadkach ciśnienia. Przedsiębiorstwo…

Mieszkaniec Przemyśla uciekał ze skradzionym kartonem papierosów
Przemyśl
414 views
Przemyśl
414 views

Mieszkaniec Przemyśla uciekał ze skradzionym kartonem papierosów

af - 16/07/2018

40-letni mieszkaniec Przemyśla ukradł karton papierosów. Został zatrzymany przez policjantów, gdy uciekał. W dniu 12 lipca, około godz. 8, w…