W przyszłym roku ruszą w Przemyślu dotacje na wymianę źródeł ogrzewania

17/11/2017

Już w przyszłym roku mieszkańcy Przemyśla chcący zamienić ogrzewanie piecowe na MPEC lub kocioł gazowy będą mogli starać się o dotację. Pierwszy nabór wniosków planowany jest na styczeń 2018 r.


Dotacja celowa z budżetu miejskiego na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej, to część realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Przemyśla”. Program określa plan działań w zakresie obniżenia poziomu niskiej emisji spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest na styczeń 2018.

Przemyśl

Do 31 marca zostaną podjęte decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości. Kryterium przyznania będzie kolejność wpływu wniosku i priorytety określone w programie ograniczenia niskiej emisji np. wsparcie przyłączenia do MPEC, lokalizacja w obszarze o wysokim stężeniu zanieczyszczenia powietrza, czyli głównie Stare Miasto. Ilość przyznanych dotacji będzie uzależniona od kwoty jaka na ten cel zostanie zabezpieczona w budżecie miasta. – mówi zastępca prezydenta miasta Przemyśla Robert Choma.

Dotacja wynosić będzie do 50 % kosztów, jednak nie więcej jak 5 tys. zł. Będzie ona udzielona zarówno wspólnocie mieszkaniowej jak i osobom fizycznym zamieszkującym w tej nieruchomości. Czas na jej rozliczenie – przedstawienie rachunków – będzie do 31 października 2018 r.

Wnioski o dotację będą dostępne na stronie internetowej, w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska oraz w kancelarii ogólnej UM.


Inne wiadomości

75-letnia kobieta wynajmująca pokój w przemyskiej noclegowni handlowała papierosami i alkoholem
Przemyśl
770 views
Przemyśl
770 views

75-letnia kobieta wynajmująca pokój w przemyskiej noclegowni handlowała papierosami i alkoholem

af - 12/12/2017

Obywatelka Ukrainy wynajmująca pokój w jednej z przemyskich noclegowni handlowała nielegalnym towarem. Przemyscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością…

Bezpłatne zwiedzanie Przemyskiego Schronu Kierowania Obroną Cywilną podczas III Nocy Fortyfikacji
Przemyśl
396 views
Przemyśl
396 views

Bezpłatne zwiedzanie Przemyskiego Schronu Kierowania Obroną Cywilną podczas III Nocy Fortyfikacji

af - 12/12/2017

W dniu 20 stycznia 2018 wszyscy miłośnicy historii i mocnych przeżyć będą mieli możliwość bezpłatnego zwiedzenia Przemyskiego Schronu Kierowania Obroną…

Dziewiętnaście medali dla Przemyskiego Klubu Shorin-Ryu Karate
Aktualności sportowe
284 views
Aktualności sportowe
284 views

Dziewiętnaście medali dla Przemyskiego Klubu Shorin-Ryu Karate

af - 12/12/2017

Zawodnicy Przemyskiego Klubu Shorin-Ryu Karate zdobyli 19 medali podczas Ogólnopolskiego Turnieju Shorin-Ryu Karate o Puchar Ziemi Mieleckiej. W dniu 18…