Rozpoczęto poszukiwania rodzin żołnierzy poległych pod Przemyślem we wrześniu 1939

30 listopada 2015

Rozpoczęto akcję poszukiwawczą rodzin żołnierzy ekshumowanych na Ukrainie. Pomóc w tym mają przedmioty znalezione przy nich.

W lasach janowskich, koło dawnej gajówki Grabnik ekshumowano dziewięciu żołnierzy. Zostali oni pochowani na cmentarzu wojskowym w Mościskach.

Podczas ekshumacji znaleziono kołnierz z wężykami oficerskimi, obrączkę ślubną z datą 9 X 1934 r. i imieniem żony Jaga (Jagna, Jadwiga ?), a także odznakę Pułku Strzelców Lwowskich z herbem Lwowa i Przemyśla. Być może dzięki tym informacjom uda się odnaleźć rodziny żołnierzy.