Rada miasta Przemyśla przegłosowała kwoty, które zapłaci właściciel odholowanego samochodu

29 października 2015

Sprawdź ile zapłacisz, gdy z twojej winy pojazd zostanie usunięty z drogi oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Radni Przemyśla przyjęli nowe stawki.

Przemyscy radni przegłosowali uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania polecenia usunięcia pojazdu. Zmiany te to konieczność będąca następstwem obwieszczenia maksymalnych stawek opłat obowiązujących w 2016 r. przez Ministra Finansów.

Opłaty te odnoszą się do osób, które naruszają przepisy i swoim postępowaniem utrudniają ruch lub stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Pobierane należności stanowią dochód własny powiatu.

W roku 2016 wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela oraz opłata za przechowywanie na strzeżonym parkingu ( za każdą dobę ) wyniesie :

  • rower lub motorower – 100 zł usunięcie / 12 zł doba na parkingu
  • motocykl – 200 zł / 18 zł
  • pojazd do 3,5 t – 320 zł / 30 zł
  • pojazd powyżej 3,5 t do 7,5 t – 500 zł / 50 zł
  • pojazd powyżej 7,5 t do 16 t – 840 zł / 70 zł
  • pojazd powyżej 16 t – 1250 zł / 120 zł
  • pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1500 zł / 170 zł.