Robert Choma odrzucił wszystkie kandydatury na dyrektora przemyskiej Biblioteki Publicznej

25 lutego 2015

Katarzyna Bednarz-Soja, długoletni pracownik przemyskiej Biblioteki Publicznej została wytypowana przez Komisję Konkursową na dyrektora tej placówki. Kandydaturę tą odrzucił jednak prezydent miasta Robert Choma. Konkurs zostanie ponowiony.

Do piewszego etapu konkursu na dyrektora przemyskiej Biblioteki Publicznej zgłosiło się sześć osób: Alicja Chruścicka, Katarzyna Bednarz-Soja, Marta Pawłowska, Małgorzata Dachnowicz, Maciej Waltoś i Mariusz Olbromski. Po przeanalizowaniu dokumentów Komisja Konkursowa dopuściła do drugiego etapu Katarzynę Bednarz-Soja, Małgorzatę Dachnowicz, Mariusza Olbromskiego.

Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu odbyło się 20 lutego. Na podstawie dokumentacji i przeprowadzonych rozmów oceniano wówczas kandydatów pod względem merytorycznym i kwalifikacji. Największą ilość punktów 102,5 otrzymała Katarzyna Bednarz-Soja, długoletni pracownik przemyskiej Biblioteki Publicznej. Zdaniem komisji Kandydat przedstawił racjonalną perspektywę rozwoju Biblioteki. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe i dużą znajomość zagadnień i problemów z jakimi musi zmierzyć się instytucja. Przedstawiona koncepcja zawierała wszystkie niezbędne elementy i ma szansę realizacji.

Prezydent Robert Choma postanowił jednak nie przyjmować kandydatury wskazanej przez Komisję Konkursową, a tym samym ponowić konkurs, w którym zostaną nieco zmienione kryteria, tak aby można było poszerzyć grono kandydatów. Samorząd Miasta oczekuje, że Biblioteka zmieni się w prężnie działającą instytucję kultury.

Po przeanalizowaniu ofert i osobowości kandydatów, w tym również kandydata zarekomendowanego przez Komisję Konkursową nie mam pewności, że będzie to wybór najlepszy z możliwych argumentuje Choma.