Przywrócą odnowiony krzyż z rozebranego pomnika UPA w Hruszowicach. Uczczą nim Ukraińców ratujących Polaków

5 lipca 2017

Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich Upamiętnień w Polsce pod koniec kwietnia przeprowadził rozbiórkę nielegalnego upamiętnienia UPA w Hruszowicach. Teraz w miejscu tym przywrócą krzyż, który został wówczas uszkodzony. Zostanie on poświęcony Ukraińcom, którzy w latach 1943-1945 ratowali Polaków.

Dwa miesiące temu zaczął działać Społeczny Komitet Usuwania Banderowskich Upamiętnień w Polsce. Powstał na bazie osób uczestniczących w rozbiórce nielegalnego upamiętnienia UPA w Hruszowicach. Obecnie Komitet liczy blisko 25 osób. Oprócz tego członkami honorowymi są poseł na Sejm RP Robert Winnicki, Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki, weteran walk z sowietami, nazistami niemieckimi i ukraińskimi żołnierz NSZ kpt. Konstanty Kopf, Stanisław Żółkiewicz. Organem wykonawczym komitetu jest ośmioosobowa Rada Komitetu, która kieruje pracami komitetu i reprezentuje go na zewnątrz. Na czele rady stoi jej przewodniczący Marek Kulpa, który od 2014 r. gromadził, analizował, opracowywał i przygotowywał dokumenty, które stały się podstawą do złożenia na ręce Wójta Gminy Stubno wniosku o rozbiórkę nielegalnego obiektu w Hruszowicach.

Rozbiórka obiektu spotkała się z szerokim poparciem społecznym i ma jak się okazało ogromny wpływ na relacje polsko-ukraińskie. Sprawa rozbiórki szeroko komentowana była przez media we wschodniej części Europy, a przede wszystkim w Polsce. Stała się przedmiotem rozmów na najwyższych szczeblach władzy państw Polski i Ukrainy.
Komitet w swej działalności stawia sobie tylko cztery cele po zrealizowaniu których, samoczynnie się rozwiąże – mówi przewodniczący Marek Kulpa. Pierwszym i najważniejszym celem jest usunięcie z przestrzeni publicznej wszystkich nielegalnych upamiętnień UPA w Polsce. W obecnym krótkim czasie, Komitet zwrócił się jak na razie z wnioskami do trzech gmin na Podkarpaciu o dostęp do informacji publicznej o pięciu obiektach poświęconych UPA. W jednym przypadku zakończyło się zbieranie dokumentów i obecnie przygotowywany jest wniosek o likwidację obiektu. Ponadto przygotowanych jest obecnie 28 wniosków do gmin o dostęp do informacji publicznej. Przy realizacji tego celu Komitet współpracuje z Patriotycznym Związkiem Organizacji Kresowych i Kombatanckich.

Kolejny cel, który zostanie zrealizowany, to instalacja odnowionego krzyża w Hruszowicach. Krzyż był częścią nielegalnego obiektu, który został rozebrany.
W momencie, gdy najważniejszy symbol chrześcijaństwa jest używany do legitymizacji zbrodniarzy z UPA w nielegalnym upamiętnieniu to trzeba powiedzieć, że jest to sytuacja haniebna. Zamierzamy przywrócić krzyżowi należny wizerunek i właściwą rolę. Krzyż który w wyniku rozbiórki uległ uszkodzeniu został odnowiony, zostanie poświęcony Ukraińcom którzy, nie bali się w latach 1943 – 1945 r. ratować Polaków od zagłady z rąk UPA – dodaje. W tym celu do Wójta Gminy Stubno złożyliśmy odpowiedni wniosek o realizację tej inicjatywy. Mamy nadzieję że zostanie rozpatrzony pozytywnie. Poświęcenie krzyża odbędzie się 7 lipca lipca i będzie miało skromny charakter. – wyjaśnia M.Kulpa.

Współautorem inskrypcji umieszczonej na krzyżu jest pani Ewa Siemaszko. Inicjatywa zostanie sfinansowana ze skromnych środków pochodzących od członków komitetu, przy współpracy ze środowiskami kresowymi.

Trzecia inicjatywa jaka jest w planach to akcja STOP GLORYFIKACJI UPA W POLSCE, która zostanie przeprowadzana w lipcu głównie na Podkarpaciu. Dwa banery informujące o sprzeciwie społeczeństwa polskiego wobec gloryfikowaniu UPA w Polsce w postaci nielegalnych pomników i próbom ich zalegalizowania oraz o tym kto jest sprawcą ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej przyczepione do samochodu będą wożone na specjalnej platformie po Podkarpaciu.

Ostatnią inicjatywą jaka jest przygotowywana przez komitet, to obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Jej start planowany jest jeszcze na wakacjach i ma swoim zasięgiem objąć całą Polskę. Będzie to inicjatywa ściśle związana z celami Komitetu zmierzającymi do potępienia UPA oraz zatrzymaniem prób gloryfikacji tej zbrodniczej formacji w Polsce. Członkowie komitetu liczą, że poprzez tą inicjatywę uzyskają osobowość prawną.

Anna Fortuna