Przewoźnicy w Korczowej rekordzistami w otrzymywaniu kar za brak dokumentów u cudzoziemców

Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność za posiadanie dokumentów przez cudzoziemców przewożonych przez granicę państwa. Od początku 2017 r. w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej wydano 124 decyzje o nałożeniu na nich kary o łącznej kwocie 1,5 mln zł.

Zgodnie z przepisami „Ustawy o cudzoziemcach”, w trakcie przekraczania granicy państwa, Straż Graniczna zobowiązana jest egzekwować odpowiedzialność przewoźników w zakresie posiadania przez cudzoziemców wymaganych na granicy dokumentów.
Nałożone kary są konsekwencją naruszenia przepisów ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z zapisami ustawy, każdy przewoźnik jest odpowiedzialny za to czy cudzoziemiec, który z nim podróżuje posiada ważny paszport, wizę lub inne dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Za to niedopatrzenie na przewoźnika nakładane są kary w wysokości od 3 tys. do 5 tys. euro za każdą przywiezioną osobę. – informuje mjr SG Elżbieta Pikor, rzecznik BiOSG.

Od początku tego roku w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej wydano 124 decyzje o nałożeniu kary – o łącznej kwocie 1,5 mln zł – na przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w ruchu międzynarodowym, z czego aż 78 w Placówce Straży Granicznej w Korczowej. To właśnie ta placówka plasuje się na pierwszym miejscu w Polsce w ilości tego rodzaju spraw –  w całym kraju od początku roku wydano takich decyzji 245.
W ubiegłym tj. w 2016 roku w Bieszczadzkim OSG wydano 68 decyzji  o nałożeniu kary na przewoźnika na kwotę  820 tys. zł.