Wprowadzono system rozpoznawania numerów rejestracyjnych

2 stycznia 2018

W dniu 28 grudnia br. uruchomiono system ANPRS PL będący połączeniem w jedną sieć polskiego, estońskiego, łotewskiego i litewskiego systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych. Nad wdrożeniem projektu pracowali funkcjonariusze i pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przy wsparciu Ministerstwa Finansów.

Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych (ANPRS) ma dostarczać informacje niezbędne do zwalczania przemytu towarów oraz zapobiegać oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania. Jego działanie opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, które rozmieszczone są na granicach zewnętrznych, na głównych szlakach komunikacyjnych, na granicach wewnętrznych, a także w samochodach operacyjnych służb celnych i skarbowych.

System ANPRS funkcjonuje w administracjach celnych Litwy, Łotwy i Estonii. Włączenie polskiego systemu ANPRS w jedną sieć, umożliwiającą czterem państwom wymianę informacji nastąpiło na bazie porozumienia, zawartego w Brukseli 11 października 2017r.
Nowo uruchomiony system pozwoli na lepsze monitorowanie przepływu towarów. Jest istotnym narzędziem wspomagającym zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym przemytu towarów objętych należnościami publicznoprawnymi, narkotyków oraz innych towarów podlegającym zakazom i ograniczeniom m.in. poprzez wykrywanie międzynarodowych szlaków przemytniczych. To także główny element szerszego projektu monitorowania drogowego przewozu towarów. – mówi dyrektor Izby Administracji  Skarbowej w Rzeszowie kom. Grzegorz Skowronek.

Fot. Wikimedia Commons