Przemyślanin nowym członkiem zarządu województwa podkarpackiego

31 stycznia 2018

Przemyślanin Piotr Pilch został nowym członkiem zarządu województwa. Zastąpi on Lucjana Kuźniara, który z powodów osobistych zrezygnował z tej funkcji.

Podczas 49. sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Lucjana Kuźniara z funkcji członka zarządu. Na jego miejsce do zarządu województwa wybrano Piotra Pilcha – dotychczasowego wicewojewodę podkarpackiego.

Lucjan Kuźniar pozostanie w sejmiku województwa jako radny klubu PiS.
Nowego członka zarządu rekomendował radnym marszałek Władysław Ortyl, który przedstawił życiorys Piotra Pilcha oraz jego kompetencje na to stanowisko.
Jestem przekonany, że pan Piotr Pilch spełni wszystkie wymagania, jakie są stawiane przed członkiem zarządu i wszystkie zadania będzie wypełniał solidnie i sumiennie – mówił marszałek Ortyl.

Tuż przed głosowaniem Piotr Pilch zapewniał o zaangażowaniu w rozwój Podkarpacia i swojej pracy na rzecz regionu.
Uważam, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia tej jakże odpowiedzialnej roli. Moje korzenie są stąd. Całe życie mieszkam na Podkarpaciu. Znam tę ziemię, poznałem ją i chcę dla niej pracować – mówił Piotr Pilch.

Radni w tajnym głosowaniu poparli nową kandydaturę. Za było 27 radnych, trzech wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Piotr Pilch urodził się w 1965 r. w Przemyślu. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Geografia oraz podyplomowe studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z zakresu Zarządzania oświatą oraz Edukacji dla bezpieczeństwa. W latach 2007-2016 był wicedyrektorem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ds. Oddziału w Przemyślu, a od maja 2016 pełnił funkcję najpierw jako pełniący obowiązki dyrektora, a następnie od września 2016 dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Od 7 lutego 2017 był wicewojewodą podkarpackim. Piotr Pilch jest żonaty i ma czworo dzieci.

fot. Michał Mielniczuk – Biuro prasowe UWMP