Pomimo sprzeciwu rodziców Przedszkole nr 12 w Przemyślu zostanie przeniesione

31 stycznia 2018

Przedszkole nr 12 w Przemyślu zmieni swoją lokalizację. Nie wszystkim jednak podoba się pomysł aby jednostkę przenieść do siedziby SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi.
W Przedszkolu nr 12 mieszczącym się przy ul.Dolińskiego w Przemyślu działają obecnie 4 oddziały. Ponieważ budynek ten wymaga gruntownego remontu, a jego modernizacja ze względu na stan techniczny jest nieopłacalna rządzący miastem postanowili przenieść placówkę do SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul.Grunwaldzkiej. Tam zacznie funkcjonować od 1 września br.

Na potrzeby przedszkola przeznaczone zostaną pomieszczenia szkolne w sektorze D, stanowiące nadwyżkę. Sektor ten w pierwotnych planach budynku przeznaczony był właśnie na przedszkole, stanowi on wyodrębnioną część, z osobnym wejściem. Dodatkowo połączony jest z pozostałą częścią budynku łącznikiem przylegającym do kuchni, dzięki czemu przedszkole i szkoła będą mogły korzystać ze wspólnej kuchni.

Część, w której będzie mieścić się przedszkole zostanie wyremontowana, tak aby spełniała wymagania sanitarne i przeciwpożarowe określone dla tego typu placówek.
„Zmiana siedziby w istotny sposób przyczyni się do poprawy warunków kształcenia dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jednocześnie spowoduje optymalne wykorzystanie bazdy dydaktycznej SP nr 16” – czytamy uzasadnienie uchwały prezydenta Roberta Chomy.

Zespół pana prezydenta nie wypracował szczegółów remontu, w uzasadnieniu uchwały nie zawarto choćby kosztów remontu sal, do których zostaną przeniesione dzieci klas I-III. Nie ma tam też mowy o budowie placu zabaw dla małych dzieci. Dużo niewiadomych. Dla rady rodziców przedszkola i rady rodziców szkoły brak wiedzy, to niepokój. – pomysł przeniesienia przedszkola neguje radny PO Tomasz Schabowski. Zasugerował on również, że na wniosek rodziców i zarządu Osiedla Wieniawskiego przy ul.Dolińskiego można by wybudować nowy budynek, w którym mieściłoby się zarówno przedszkole jak i obiekty prospołeczne (np. poradnia specjalistyczna dla dzieci, klub dziecięcy, świetlica profilaktyczna).

Przenoszenie tego przedszkola w tym momencie nie jest jeszcze konieczne. Tym bardziej, że powstają tam nowe budynki, osiedle będzie się rozwijać więc przybędzie dzieci. Możemy bezpowrotnie utracić teren zielony w tym miejscu. Jeśli sprzedamy ten teren nie wiemy co tam powstanie. Przenieśmy przedszkole w taki sposób żeby tej działki nie zbywać, ale żeby zagwarantować by w przyszłości powstało tam centrum łączące przedszkole z miejscem dla seniora. – powiedział podczas sesji RM radny PiS Wiesław Morawski.

Przeciwna przenoszeniu Przedszkola nr 12 jest także radna Grażyna Stojak. Uważam nadal, że jedyną przyszłością dla tego przedszkola i uchronienia przed niechlubną zagładą terenu zielonego jest budowa nowego przedszkola w tym miejscu. Nie ma innego wyjścia rozsądnego, które byłoby dobre dla miasta, dla dzieci, dla urbanistyki i dla inwestycji. Mówi się tylko o burzeniu i o sprzedaży. Ten zapał kupna i sprzedaży jest główną siłą napędzającą. Ktokolwiek kupi tą działkę nie będzie myślał o terenie zielonym, o miejscu dla dzieci, dla seniorów. Temat seniora na tym terenie był już kilka razy podnoszony, dzisiaj nagle przestało się o tym mówić, tzn. temat przestał istnieć? Nie przestał. – powiedziała G.Stojak.

Nie słyszałem o zamiarze sprzedaży tej działki, poza tym przypomnę, że taką decyzję jak już podejmuje rada – powiedział zastępca prezydent Przemyśla Grzegorz Hayder.
Z przeprowadzoną ekspertyzą dotyczącą stanu budynku przedszkola oraz szkoły zgadza się przewodniczący Komisji Edukacji Maciej Karasiński. Niestety jesteśmy w sytuacji przymusowej. Zastanówmy się czy jesteśmy wstanie zapewnić dzieciom lepsze warunki w tym obiekcie czy przeniesionym? Zdecydowanie dzieciom będzie lepiej w SP nr 16 – powiedział radny.

Przeprowadzce przedszkolaków sprzeciwiają się ich rodzice. Wśród argumentów wymienianych przez nich są m.in. te dotyczące kwestii bezpieczeństwa ich dzieci w budynku i na terenie, gdzie przebywają dzieci starsze, brak placu zabaw dostosowanego do potrzeb maluchów, a także duży hałas na przerwach, który będzie zakłócał sen przedszkolaków.

Dzisiaj stan tego budynku wg ekspertyzy zagraża bezpieczeństwu tam zgromadzonych. A to ja odpowiadam za kwestie bezpieczeństwa. Dzieci z tego przedszkola zasilą później tą szkołę. Jestem za zespołami, bo one się sprawdzają – argumentował prezydent Robert Choma.

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Za przeniesiem Przedszkola nr 12 opowiedziało się 10 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, a 5 było przeciwnych.

Koszt niezbędnych remontów w SP nr 16 związanych z przeniesieniem przedszkola oszacowano na kwotę ok 1 mln zł.

Anna Fortuna