Przemyśl wśród 10 miast najbardziej obywatelskich

25 czerwca 2018

Spośród wszystkich mieszkańców miast na prawach powiatu, to mieszkańcy Sopotu są najbardziej zaangażowani społecznie. Przemyślanie znaleźli się na miejscu 9.

W rankingu najbardziej Europolis, najbardziej obywatelskich miast Polski – przygotowanego przez Fundację Schumana, uwzględniono: otwarcie samorządów na obywateli, zaangażowanie mieszkańców w życie publiczne, bierną i czynną aktywność wyborczą, udział w organizacjach publicznych oraz rozpowszechnienie postaw obywatelskich. W stawce wzięło udział 66 miast na prawach powiatu. Przemyśl zajął w rankingu 9. miejsce jako miasto, w którym mocno rozpowszechnione są postawy obywatelskie i zarejestrowanych jest wiele stowarzyszeń.

Jak podaje Portal Samorządowy: „Miejsca w pierwszej 10. zajęły przede wszystkim te miasta, które od wielu lat wspierają obywatelskie postawy wśród swoich mieszkańców. Polega to na wchodzeniu w interakcje, czyli częstego wykorzystywania instytucji konsultacji społecznych. Ponadto, są to miasta otwarte na inicjatywy uchwałodawcze a także wspierające organizacje pozarządowe.”

Na szarym końcu rankingu znalazło się wiele miast głównie z centralnej Polski: Kielce, Radom i Siedlce oraz z południa: Zabrze, Bytom i Sosnowiec.

W porównaniu z innymi miastami, wyżej wymienione charakteryzują zamknięte na obywateli władze, w wielu z nich mieszkańcy zwyczajnie nie mają inicjatywy uchwałodawczej. Mieszkańców tych miast głównie cechuje niska aktywność wyborcza, a organizacje pozarządowe, kluby czy koła, właściwie nie istnieją.