Przemyśl produktem turystycznym w Marce Karpackiej

14 maja 2015

Przemyśl ma się stać produktem turystycznym w Marce Karpackiej. Ten rodzaj promocji ma zwiększyć liczbę turystów z Europy Zachodniej odwiedzających nasze miasto, a w dalszej kolejności przyczynić się do przyciągnięcia inwestorów.

W roku 2000 powstało Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska mające reprezentować polską stronę Euroregionu Karpackiego, skupiając przy tym samorządy województwa podkarpackiego i małopolskiego. Celem tej organizacji jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Karpat. Partnerami stowarzyszenia jest Słowacja, Ukraina, Rumunia i Węgry.

Z inicjatywy Euroregionu Karpackiego powstała Carpathia, czyli Marka Karpacka mająca rozwijać turystykę tego regionu w oparciu o jej dziedzictwo kulturowe i unikalną przyrodę. Karpaty stanowią ogromny potencjał turystyczny, który należy traktować w kategoriach szans rozwojowych.

Współczesny turysta jest ciekawy poznania nowych kultur, a Polska i inne kraje karpackie mają do zaoferowania wspaniałą kulturę, architekturę, jedzenie, tradycje, hotele, restauracje. I to właśnie są te produkty, które mają przyciągnąć tutaj turystów z całego świata.

Strategia Marki Karpackiej oparta jest na czterech filarach tożsamości regionu : autentyczności, doznania wieloprzestrzeni, wielokulturowości ipokory wobec natury. Wszystkie te aspekty znajdziemy w Przemyślu i dlatego w projekcie tym odegra on wiodącą rolę w segmencie lidera mistycyzmu miast. Turystyczny aspekt naszego miasta nie został jeszcze odkryty albo został odkryty w niewystarczającym stopniu dla turysty z Europy Zachodniej i w tym wypromowaniu ma pomóc Marka, o czym na dzisiejszej konferencji przekonywał prezydent Przemyśla Robert Choma. Nasze miasto ma potencjał aby stać się także bazą wypadową do innych części naszego regionu. Rozwój turystyki ma się również przyczynić do przyciągnięcia nowych inwestorów do naszego miasta, a co za tym idzie do zwiększenia liczby miejsc pracy. Temu wszystkiemu ma dopomóc mechanizm biznesowy, który ma się przełożyć na turystów.

Pierwsi turyści dzięki temu programowi mają się pojawić za dwa lata.

Anna Fortuna