Choma i Kamiński: Drogi przez osiedle Glazera naprawdę nie będzie

14 maja 2015

Prezydent Robert Choma oraz radny i prezes zarządu Osiedla Salezjańskie Maciej Kamiński zapewniają po raz kolejny, że nie powstanie droga przechodząca przez Osiedle Glazera, Warneńczyka, Kmiecie. Wydane oświadczenie jest odpowiedzią na pojawiające się zarzuty iż włodarz Przemyśla mimo wcześniejszych zapewnień nie wycofał się z realizacji tego planu.

W roku 2011 pojawił się plan budowy drogi mającej przebiegać przez osiedla Kmiecie, Warneńczyka, Glazera. Od tamtego czasu zarząd osiedla Glazera wraz z mieszkańcami prostestowali przeciw tej inwestycji. Utworzony specjalny komitet społeczny przeciw tej budowie, a także zebrano 2,5 tys. podpisów.

W roku ubiegłym prezydent Przemyśla podjął decyzję iż inwestycja ta nie będzie realizowana. Mimo, to wciąż pojawiają się zarzuty, jakoby włodarz miasta nie wycofał się z tego planu. Dlatego też Robert Choma wydał oświadczenie, iż zarzuty te są bezpodstawne. Podobnie jak w poprzednich wersjach projektu tak i w obecnej wersji projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wspomniana droga nie występuje w jego treści ( podobnie jak i inne drogi o charakterze lokalnym ).

Podobny komunikat wydał również radny, prezes zarządu osiedla Salezjańskie Maciej Kamiński. Droga przez osiedla Glazera w późniejszym czasie zostanie również całkowicie usunięta z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Przemyśla. Zarząd Osiedla Salezjańskie oraz ja jako radny na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z drogą i całą tą procedurą, która jak zaznaczyliśmy jest długotrwała, ale będzie doprowadzona do samego końca.