Przemyśl otrzyma dofinansowanie na plan gospodarki niskoemisyjnej

3 listopada 2014

Przemyśl otrzyma dofinansowanie na plan gospodarki niskoemisyjnej. Projekt zostanie zrealizowany do końca trzeciego kwartału 2015 r.

W Przemyślu podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla”. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt dofinansowany zostanie w kwocie 148 461,00 zł, a jego całkowity koszt realizacji wyniesie 174 660,00 zł. Obejmie on m.in.: inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Przemyśla.

Projekt zakończony zostanie w trzecim kwartale 2015r.