Przemyskie szkoły w rankingu „Perspektyw”

4 czerwca 2018

Portal edukacyjny „Perspektywy” opublikował rankingi szkół. Wśród nich znalazły się również te z Przemyśla.

W Rankingu Techników Perspektywy 2018 brano pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W skali województwa na 4 pozycji uplasowało się Technikum nr IV w ZSEiO, w skali kraju znalazło się ono na 63 miejscu.

Oceniając licea brano pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. I LO im. J.Słowackiego w Przemyślu znalazło się na 7 miejscu w województwie i 197 w kraju. Na pozycji 20 uplasowało się II LO im. K.Morawskiego, zajmując tym samym 448 pozycję w kraju.

W Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Perspektywy 2018 przemyska uczelnia Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska otrzymała 15 miejsce w kraju. Oceniając wyższe szkoły kierowano się takimi kryteriami jak: umiędzynarodowienie studiów, innowacyjność, warunki kształcenia, absolwenci na rynku pracy, prestiż, siła naukowa.