Przemyskie obchody XXXV -lecia NSZZ „Solidarność”.

31 lipca 2015

W Przemyślu odbyły się regionalne obchody XXXV -lecia powstania NSZZ „Solidarność”. Odznaczono osoby zasłużone dla związku, a także otwarto wystawę poświęconą Bł.ks.Jerzemu Popiełuszce.

Dzisiejsze regionalne obchody XXXV -lecia NSZZ „Solidarność” rozpoczęła msza święta w przemyskiej Archikatedrze. Po niej złożono kwiaty przy obelisku Bł.ks.Jerzego Popiełuszki, pod pomnikiem Ojca św.Jana Pawła II oraz pod tablicą pamiątkową manifestacji „Solidarności” na Moście Kamiennym.

Następnie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej Bł.ks.Jerzemu Popiełuszce, który jest patronem „Solidarności”. Otwarcia dokonał Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wystawa ukazuje zdjęcia dotąd nigdzie nie publikowane, jest ona poniekąd również edukacją osób najmłodszych. Zostanie ona również zaprezentowana w parlamencie.

Udział w uroczystościach wzięli m.in. przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” Szymon Wawrzyszko, wicemarszałek sejmu Marek Kuchciński, senator Andrzej Matusiewicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, radna sejmiku wojewódzkiego Anna Schmidt, zastępca prezydenta Przemyśla Grzegorz Hayder, przewodniczący ościennych okręgów „Solidarności”.

Trzydzieści pięć lat, to wspaniała rocznica, ale także kolejne zobowiązania. To że ta wystawa jest tutaj na tej uroczystości jest dla mnie bardzo ważne. „Solidarność” tworzyła się wszędzie, taka nasza droga krzyżowa przez te wszystkie lata abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju – mówił Piotr Duda – Najważniejszy był człowiek, był on podmiotem, a nie przedmiotem w tym całym systemie gospodarczym jaki dziś mamy i o tym trzeba pamiętać. Mamy misję, nie tylko tą pracowniczą, ale także tą społeczną pod względem światopoglądu. Aby żyć w kraju wolnym musimy pamiętać o swojej historii.

Zwracając się do zebranych Szymon Wawrzyszko podkreślił, że nie ma przeciwności, których nie można pokonać i żadna władza, za którą stoi system i struktury na jej usługi nie ma praw i nie może czuć się pewnie jeśli sprzeniewierza się wartości prawdy i narodowi.

Podczas dzisiejszych uroczystości córce nie żyjącego już wieloletniego przewodniczącego związku w regionie Andrzeja Buczki wręczono potwierdzenie nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarności” – najważniejsze wyróżnienie. Po raz pierwszy wręczono honorowe wyróżnienia przyznane przez prezydenta miasta Przemyśla „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”. Otrzymały je dwie osoby, Teresa Paryna – za aktywność w rozwijaniu patriotycznych i społecznych postaw, a także promowanie miasta poprzez swoją twórczość oraz Marek Kamiński – za patriotyczną postawę i walkę o dobro człowieka, organizowanie Solidarności w Przemyślu i działalność w jej podziemiach.

Anna Fortuna

[Not a valid template]