Przemyska PWSW była gospodarzem I Wschodniego Kongresu Oświaty Polonijnej

23 listopada 2017

W dniach 17-19 listopada odbywał się w Przemyślu I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej. Udział w nim wzięło ok. 80 osób z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, w większości nauczyciele szkół polskich.

W dniu 18 listopada, uczestnicy kongresu debatowali w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Spełniło się moje marzenie, że ten kongres odbywa się w Przemyślu. Zmieniło się podejście obecnego rządu na doskonalenie i wsparcie oświaty zagranicznej. Będziemy dyskutować dzisiaj jak pomóc państwu w waszej pracy. Cieszymy się, że zainteresowanie językiem polskim w krajach Europy wschodniej jest coraz większe. Przybywa nauczycieli, szkoły same podejmują decyzję aby uczyć języka polskiego. Ale do tego języka potrzeba wykwalifikowanej kadry, potrzeba stałego kształcenia i dokształcania i tego się nie da zrealizować jednostkowo. Trzeba wypracować system wsparcia tych nauczycieli. – powiedział wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch.

O tym skąd wziął się pomysł na zorganizowanie kongresu mówił jeden z jego organizatorów, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Piotr Bonisławski, w podtrzymywaniu polskości służy rodzina oraz oświata dlatego też mamy moralny obowiązek wspierać Polaków, którzy zostali na wschodzie najbardziej jak to możliwe. To wsparcie w ostatnich dwóch latach przybiera na sile. Jednym z celów kongresów jest wypracowanie mądrej i skutecznej pomocy dla oświaty polskiej na wschodzie.

Od początku powstania uczelni bardzo mocno współpracujemy z organizacjami, zwłaszcza na Ukrainie oraz w Mołdawii. Mam nadzieję, że będziemy szerzej wychodzić na kraje zza naszej wschodniej granicy. Chcemy być ośrodkiem kontaktów tutaj, wspierania tych środowisk. – powiedział rektor PWSW Paweł Trefler.

W kongresie uczestniczyli m.in. Barbara Pieprzny z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Mateusz Stąsiek z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wykład inauguracyjny spotkania wygłosiła prof. dr hab. Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego – „Współczesna polszczyzna. Zmienność – stałość – różnorodność”.

W podsumowaniu kongres przyjął rezolucję dotyczącą postulatów środowisk polonijnych do władz polskich.

Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Patronat nad kongresem objął wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Anna Fortuna