Jubileusz 50-lecia Przemyskiego Klubu Szaradzistów „Przemek”

18 listopada 2017

Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek” obchodził jubileusz 50-lecia. Uroczystość odbyła się 10 listopada 2017 r. w Klubie ”Piwnice” Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Podczas jubileuszowej gali Janusz Zapotocki, z-ca dyrektora CK i opiekun Klubu wraz z Sylwią Błaut-Kowalczyk wręczyli obecnym na spotkaniu członkom Klubu listy gratulacyjne wraz z życzeniami dalszych sukcesów oraz kwiaty i pamiątkowe upominki. Całość spotkania uświetnił swoim występem działający w CK zespół „Dawid Huczko Trio” oraz wokalistka Agnieszka Krajewska.

Do życzeń i podziękowań dołączył również prezes Klubu Pan Stanisław Hemerling, który w krótkich słowach przypomniał historię „Przemka”.

A później złoty jubileusz szaradzistów uczczono toastem wzniesionym lampką szampana, nie zabrakło tortu, na którym świeczki obowiązkowo, bez problemu, zdmuchnął prezes „Przemka”.

Przemyski Klub Szaradzistów rozpoczął swoją działalność 26 października 1967 r., a opiekę nad Klubem sprawował wówczas Powiatowy Dom Kultury w Przemyślu. Inicjatorem i założycielem był Stanisław Hemerling. Na spotkaniach klubowych rozwiązywano i układano zadania szaradziarskie, które ukazywały się m.in. w lokalnym tygodniku. Klub wydawał również własny biuletyn „Mozaikę Rozrywkową”. Działacze Klubu zorganizowali wiele imprez szaradziarskich o charakterze regionalnym jak i ogólnopolskim, m.in. V Turniej Kompozycji Krzyżówki w 1970 r. Działalność ta została zawieszona w 1974 r. , a wznowiono ją dopiero dziesięć lat później, wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury powstał Klub „Przemek”, który kontynuował działalność poprzedników. Członkowie Klubu zorganizowali w 1985 r. I Turniej Szkół Średnich woj. przemyskiego w rozrywkach umysłowych, w 1986 r. ekspozycję wystawy „Rebus `85”, ukazującą dorobek nestorki polskiego rebusu – Anny Rafińskiej.

W roku 1996 działalność klubu została ponownie zawieszona i reaktywowana 7 lutego 2005 r. Klub działał początkowo w pomieszczeniach Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” przy ul. Siemiradzkiego 6A., a od 9 listopada 2006 r. działa już pod patronatem Centrum Kulturalnego w Przemyślu. W latach 2007 -2016 zorganizował 9 edycji ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Przemyśla. W 2016 i 2017 r. ukazało się kilka numerów biuletynu „Przemkowe łamigłówki” z zadaniami przygotowanymi przez klubowiczów.

Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek” jest członkiem ogólnopolskiej Federacji Klubów Szaradzistów w Toruniu. Jego członkowie spotykają się w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca o godz. 16.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

Fot. Krystyna Juźwińska