Przemyski garnizon wojskowy może zostać wzmocniony. Jest odpowiedź ze Sztabu Generalnego WP

8 maja 2015

Wojsko w Przemyślu może zostać wzmocnione. Jest to odpowiedź sztabu generalnego Wojska Polskiego na wystosowaną przez przemyskich radnych rezolucję.

Podczas marcowej sesji przemyscy radni przyjęli rezolucję dotyczącą wzmocnienia wojska w naszym mieście. Prezydent Robert Choma  zwrócił się w tej sprawie do najwyższych władz państwowych RP oraz Kierownictwa Obrony Narodowej. Apel samorządowców wynika z niestabilnej sytuacji międzynarodowej w Europie Wschodniej, a także z faktu iż Przemyśl jest położony wzdłuż zewnętrznej granicy UE. Dodatkowe jednostki wzmocniłyby potencjał obronny naszego regionu, a tym samym cały system obrony granicy wschodniej RP.

Na pismo prezydenta Przemyśla odpowiedział sztab Generalny Wojska Polskiego. W piśmie czytamy, że w opracowanym w resorcie obrony narodowej dokumencie „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa” zostały uwzględnione zmiany „środka ciężkości” rozmieszczenia wojska na terenie kraju. Proponowane zmiany obejmują formowanie nowych lub wzmocnienie obecnych struktur jednostek wojskowych, wyposażenie brygady zmechanizowanej w sprawdzony w warunkach bojowych sprzęt, wzrost potencjału bojowego jednostek „Ściany Wschodniej” poprzez ich modernizację, rozwinięcie wybranych jednostek wojskowych poprzez wzrost ich etatów. Weryfikowane są również plany oraz rozważane nowe przedsięwzięcia w celu dostosowania obronności do realnych i potencjalnych zagrożeń, także i tych odnoszących się do sytuacji na Ukrainie. Rozważane są możliwości wzmocnienia jednostek, w tym również i tych w Garnizonie w Przemyślu.

Stanowisko sztabu Generalnego WP nie podaje szczegółów ze względu ze względu na ich tajny charakter. Naszym zdaniem, odpowiedź sztabu, który posiadł wiedzę z zakresu dyplomacji, zawiera się w jednym zdaniu: „Tak, możemy to zrobić”. Jednak od „możemy” do zrobimy, droga jest jeszcze daleka.

Anna Fortuna