Przemyscy policjanci informują o zmianach w przepisach drogowych, które zaczną obowiązywać od 18 maja

8 maja 2015

Od 18 maja wchodzą w życie zmiany w przepisach drogowych. Przemyscy policjanci apelują o zapoznanie się z nimi.

Zmiany, które wejdą w życie od 18 maja :

Jeżeli prowadzisz pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości :

– możesz trafić do więzienia na 2 lata,

– utracisz prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat lub dożywotnio, gdy już byłeś skazany za to przestępstwo,

– zapłacisz nawiązkę w wysokości co najmniej 5 tys. zł lub w przypadku powtórnego skazania za ten czyn co najmniej 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożenie większej liczby osób niż jest to dozwolone wiązać się będzie z utratą prawa jazdy na okres 3 mc lub 6 mc w przypadku prowadzenia pojazdu w okresie zatrzymania prawa jazdy na okres 3 mc.

W przypadku nierespektowania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 6 mc, uprawnienia zostaną cofnięte, co wiązać się będzie z ponownym egzaminem w celu uzyskania prawa jazdy.

Prowadzisz pojazd bez uprawnień w okresie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu – popełniasz przestępstwo – możesz pójść do więzienia na okres 3 lat.

Prowadzisz pojazd nie stosując się do decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania – popełniasz przestępstwo – grozi ci grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.