Oddział paszportowy w Przemyślu wydłuża godziny urzędowania

8 maja 2015

Oddział paszportowy w Przemyślu będzie dłużej otwarty we wtorki. Zmiana ta potrwa do 25 sierpnia.

Do 25 sierpnia, oddziały paszportowe na Podkarpaciu, w tym również i oddział w Przemyślu będą dłużej otwarte we wtorki. W tym dniu dokumenty można składać i odbierać w godzinach 8-17.30, w pozostałe dni od 7.30-15.30.

Wydłużone godziny pracy mają usprawnić i ułatwić załatwianie spraw paszportowych, których liczba wzrasta w tym okresie. Czas wydania paszportu wynosi od 10 do 3 tygodni, jednak w sezonie letnim może on się wydłużyć.

W ubiegłym roku do wojewody podkarpackiego złożono prawie 57 tys. wniosków paszportowych. Rekordowym dniem był 20 czerwca, kiedy to wpłynęło aż 605 wniosków.

Wniosek o paszport można złożyć w dowolnym oddziale bez względu na miejsce zamieszkania.