Przemyska policja ostrzega: zwracajmy uwagę na bezdomnych

18 stycznia 2016

Przemyska policja apeluje aby w te mroźne dni zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne. Aby pomóc wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 997 lub 112.

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi przemyscy policjanci patrolują wszystkie te miejsca, w których często przebywają bezdomni, czyli opuszczone budynki, ogródki działkowe, tereny przydworcowe itp. Funkcjonariusze współpracują z ośrodkami pomocy społecznej oraz Strażą Miejską.

Policjanci nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, dlatego bardzo ważne jest zawiadamiać ich o każdej zawuważonej osobie zagrożonej wychłodzeniem. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 997 lub 112.

O osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy można także informować ośrodki pomocy społecznej. Podkarpacki Urząd Wojewódzki uruchomił całodobową bezpłatną infolinię, pod numerem 987 pomoc znajdą osoby bezdomne z województwa podkarpackiego wymagające pomocy w okresie zimowym.