Przedsiębiorcy kwestionują potrzebę powołania parku kulturowego.

20 lipca 2020

Na 28 lipca zaplanowana jest kolejna runda konsultacji w sprawie utworzenia w Przemyślu parku kulturowego. To jedna z przewidzianych prawem form ochrony zabytkowego krajobrazu miasta. W założeniach, przemyski park kulturowy ma rozwiązać problem tandetnych reklam, ruchu aut na starówce i zagadnienia składowania odpadów komunalnych. Jak wskazują autorzy projektu, szpecące miasto reklamy i szyldy to jedna z barier rozwoju turystyki w mieście. 

Pojawił się już wstępny projekt przepisów, które miałyby obowiązywać w przyszłym parku kulturowym. Znalazły się w nim jednak zapisy, które nie podobają się przedsiębiorcom działającym w starej części miasta. Oprócz ograniczenia ruchu samochodowego, projekt zakłada m.in. usunięcie w krótkim czasie szpecących reklam i zakaz budowania czegokolwiek w granicach przyszłego parku.

O sprzeciwie wobec parku kulturowego czytaj TU. Nic o nas bez nas…

Eligiusz Rybienik ze Przemyskiego Konwentu Miejskiego otwarcie sprzeciwia się zapisom projektu i polemizuje z ideą parku w sferze publicznej. Zarzuca pomysłodawcom gigantomanię i woluntaryzm, zarazem twierdząc, że większość z zakładanych celów można osiągnąć bez powoływania parku kulturowego. Równocześnie wskazuje na brak analiz ekonomicznych i przestrzega, że utworzenie parku kulturowego będzie kłopotem dla przedsiębiorców, mieszkańców i właścicieli nieruchomości z przemyskiej starówki.

W czerwcu tego roku w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z zespołem opracowującym „Kierunki i zakres wytycznych dla ochrony i kształtowania krajobrazu Parku Kulturowego Starego Miasta Przemyśla”. Zespół składający się z dwóch osób: Pani M. Rymar Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krośnie, która szefuje bliźniaczemu Parkowi w Krośnie i Pan Ł. Stachurski. W trakcie dyskusji zapytałem ile pieniędzy w ubiegłym roku pozyskało Krosno ze środków unijnych i innych dzięki powołaniu Parku Kulturowego, oraz o ile wzrosła liczba turystów w Krośnie od czasu powołania tegoż Parku. Niestety Pani Konserwator takich danych nie znała. W końcu 14 czerwca na posiedzeniu zespołu ds. Powołania Parku, gdy kolejny raz zapytałem o źródło wiedzy o wzroście środków oraz liczby turystów padła odpowiedź Przewodniczącego: Takich danych nie ma, żadne badania nie były przeprowadzane, ale my wiemy i wierzymy że tak będzie

-Rybienik na swoim profilu FB.

Spotkanie dotyczące przyszłości projektowanego parku kulturowego odbędzie się 28 lipca w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

 

 

biw