Przed szczytem NATO i Światowych Dni Młodzieży wzmocniły się kontrole na granicach

6 czerwca 2016

Służba Celna przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży wzmocniła kontrole na granicach. Czas odprawy może ulec wydłużeniu.

W szczególnym okresie zwiększonego ruchu granicznego, związanego z planowanym Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, najważniejszym zadaniem polskiej Służby Celnej jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób przekraczających granicę, jak i obrotu towarowego z zagranicą, a co za tym idzie podjęcie wzmożonych działań kontrolnych na wszystkich przejściach granicznych w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim.

Lipiec 2016 roku będzie bardzo ważny dla Polski. Szczyt NATO, z formalnego punktu widzenia to spotkania Rady Północnoatlantyckiej na jej najwyższym szczeblu, szefów państw lub rządów. Zaraz po szczycie NATO nasz kraj będzie gospodarzem spotkania papieża Franciszka z młodzieżą, przybywającą do Krakowa z wielu kontynentów. Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lata, zainicjowane przez Jana Pawła II w 1985 roku. Z reguły są to spotkania bardzo liczne. W tym roku może przyjechać do Polski nawet 2,5 mln pielgrzymów.

Zwiększony ruch graniczny i możliwość wykorzystania tego przez organizatorów przemytu towarów niebezpiecznych (np. broni), nielegalnej migracji, przemytu towarów bez uiszczenia należności, wymusza potrzebę wzmożonych kontroli.

W związku z powyższymi działaniami, Służba Celna informuje, że może nastąpić wydłużenie czasu odprawy na granicach.