Finał III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Historycznej

7 czerwca 2016

Dnia 2 czerwca odbył się finał III Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Historycznej. W eliminacjach tegorocznej edycji udział wzięło ponad 600 osób z całego województwa. Do finału przeszły 23 osoby.
Tematy w tegorocznej edycji konkursu, to :
1. Życie i działalność prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
2. Rola NSZZ „Solidarność” w historii Polski.
3. Wpływ na dzieje Polski Świętego Jana Pawła II.
4. NSZZ „Solidarność, prezydent Lech Kaczyński, Święty Jan Paweł II – wspólna rola
w odbudowie Polski po 1989 roku.
Finał III edycji konkursu odbył się w PWSW w Przemyślu. Komisja konkursowa na czele z przewodniczącym Maciejem Kamińskim wyłoniła zwycięzców:
I miejsce : Julia Szewczyk – Żurawica
II miejsce: Jakub Ratajczak – Rzeszów
III miejsce: Rubacha Klaudia – Żurawica, Wojdyło Justyna – Przemyśl, Juchno Aleskandra – Lisie Jamy
Główna nagroda, to wyjazd do Brukseli ufundowany przez Europosła Tomasza Porębę oraz zestaw książek i długopisów. Za II miejsce – wyjazd do Sejmu ufundowany przez posła Annę Schmidt – Rodziewicz oraz tablet, zestaw książek i długopisów, miejsce III miejsce – zestawy książek, długopisów, kubki, IV miejsce i kolejne – zestawy książek, albumów.
Organizatorami konkursu byli: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”, Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Patronat nad konkursem objęli marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, poseł na Sejm RP Anna Schmidt – Rodziewicz, poseł Krystyna Wróblewska, poseł Bogdan Rzońca, poseł Wojciech Buczak, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

Organiza dziękują również za ufundowanie nagród : IPN w Rzeszowie oraz przemyskiej radnej Łucji Podbilskiej.