Przebudowano dwie przemyskie ulice

22 sierpnia 2017

Zakończono przebudowę ulic Piasta Kołodzieja i Regera w Przemyślu. Koszt inwestycji wyniósł 603 982,63 zł brutto.

W dniu 11 sierpnia miał miejsce odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa ulic Piasta Kołodzieja i Regera w Przemyślu wraz z odwodnieniem – etap I”. Wartość prac wyniosła 603 982,63 zł brutto. Wykonawcą robót był Stanisław Drak Usługi Transportowe Roboty Ziemne.

W ramach inwestycji przebudowano dwa odcinki ulicy Piasta Kołodzieja w Przemyślu wraz z modernizacją systemu i elementów odwodnienia. Zadanie miało poprawić obsługę komunikacyjną dla istniejącej zabudowy osiedlowej. Łączna długość przebudowanych odcinków wynosi 330,0mb.

fot. Urząd Miasta Przemyśla