Próbował przekupić funkcjonariusza SG

29 października 2017

36-letni obywatel Ukrainy próbował wręczyć łapówkę funkcjonariuszowi Straży Granicznej.

W dniu 26 października, w Korczowej na kierunku wjazdowym do RP funkcjonariusz Straży Granicznej kontrolując dokumenty 36-letniego obywatela Ukrainy, poinformował go, że nie może wyjechać na teren UE ponieważ wykorzystał już dozwoloną ilość dni pobytu na terytorium RP (90 dni w okresie 180 dni). Gdy mężczyzna usłyszał to, usiłował wręczyć pogranicznikowi korzyść majątkową w postaci 100 euro, w zamian za umożliwienie mu kontynuowania dalszej podróży.

Mężczyzna za próbę przekupstwa został skazany na kare 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Ponadto wydano mu decyzję o odmowie wjazdu do naszego kraju.