Oddział Celny w Przemyślu „prześwietla” paczki

29 października 2017

W zagranicznych przesyłkach pocztowych, zatrzymywanych nie tylko ze względu na zaniżaną wartość celną, ale często nie spełniających wymogów bezpieczeństwa lub naruszających prawa własności przemysłowej najczęściej znaleźć można telefony, zegarki, galanterię, odzież i leki.

Oddział Celny w Przemyślu – Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska” to jedno z kilku miejsc w kraju obok Warszawy, Gdańska, Poznania, Szczecina i Zabrza, do odprawy celnej zagranicznych przesyłek dostarczanych do odbiorców w Polsce.

Od początku roku funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej skontrolowali tu blisko 15 tys. paczek, weryfikując nie tylko ich wartość ale także kwestię bezpieczeństwa produktów, które w wielu przypadkach nie spełniały wymogów i zgodnie z przepisami UE nie mogą być wprowadzone na polski rynek.

Dominującym towarem są pod tym względem telefony komórkowe, od stycznia 2017 r. funkcjonariusze Oddziału Celnego w Przemyślu nie dopuścili do obrotu ponad 970 tego typu urządzeń. W trakcie weryfikacji wartości telefonów w wielu przypadkach znajduje się deklaracja celna nadawcy przesyłki, w której wartość towaru wynosi poniżej 45 euro (do równowartości tej kwoty przesyłki zwolnione są z należności przywozowych), podczas gdy faktyczna wartość towaru jest znacznie wyższa i wynosi ponad 1 tys. złotych.

Z kolei kontrola w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa najczęściej wskazuje się brak oznakowania CE na wyrobie i opakowaniu, brak deklaracji zgodności, instrukcji obsługi, nazwy producenta jego adresu kontaktowego itd.  Takie produkty nie mogą zostać zwolnione przez Służbę Celno-Skarbową do procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu. Potwierdza to Urząd  Komunikacji Elektronicznej, wydając opinie na temat zakwestionowanych telefonów.

Podczas kontroli zagranicznych przesyłek, funkcjonariusze Oddziału Celnego w Przemyślu- Miejsce Wyznaczone „Poczta Polska”, zapobiegli także w tym roku  wprowadzeniu do nielegalnego obrotu 1 kg dopalaczy; w około 50 przesyłkach wykryli niedopuszczone do obrotu leki, a w blisko 80 paczkach towary naruszające prawa własności przemysłowej,  bezprawnie oznaczone logo znanych światowych producentów.

W ostatnich dniach podczas kontroli zakwestionowano paczki z zegarkami, odzieżą, ekskluzywną galanterią i biżuterią – oznaczone logo światowych marek. Paczki miały trafić do odbiorców w woj. podkarpackim, małopolskim i lubelskim. O autentyczności i dalszym losie zatrzymanych towarów zadecydują powiadomione kancelarie prawne reprezentujące właścicieli chronionych znaków.