Prezydent Przemyśla podsumował zeszłoroczne inwestycje i zaprezentował plany na rok obecny

8 lutego 2016

Podsumowano gospodarcze działania przemyskiego samorządu za rok 2015. Przedstawiono również projekty, które zostaną zrealizowane w roku 2016. Co się pojawi, zmieni w mieście ?

Podczas piątkowej konferencji prezydent Przemyśla Robert Choma wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Hayderem podsumowali gospodarcze działania w naszym mieście za rok 2015, a także przedstawili plany na rok bieżący.

Inwestycje zakończone w 2015 roku to :

 • budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885,
 • budowa wodnego placu zabaw w ramach zadania „Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przy ul. Sanockiej,
 • rozbudowa ulicy Buszkowickiej i Rogozińskiego – etap I,
 • trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – w tym kładka pieszo – rowerowa oraz trasa rowerowa o długości 5 600m,
 • modernizacja kortów tenisowych,
 • przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych,
 • rozbudowa terenów cmentarzy komunalnych,
 • budowa sali gimnastycznej przy SP 14 – projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy, kosztorysy inwestorskie budynku o powierzchni użytkowej 1 866,96 m2,
 • budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy I LO – wyburzenie klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej, prace malarskie i posadzkarskie,
 • podziemna trasa turystyczna – opracowanie dokumentacji kolejnego odcinka kolektora,
 • 6 projektów Budżetu Obywatelskiego na 2015 roku : boisko wielofunkcyjne „Mini Orlik” przy SP 1, szkolny zabaw z siłownią oraz ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy ZSzOI im.Orląt Lwowskich, plac zabaw dla dzieci oraz wymiana ogrodzenia w Przedszkolu 16, przebudowa byłej kotłowni na salę gimnastyki korekcyjnej w SOSW nr 1, poprawa warunków w SOSW nr 2, modernizacja krytej pływalni.

Budżet Miasta na rok 2016 przewiduje wydatki w kwocie 292 644 452 zł. Jak podkreślił prezydent Robert Choma czas dużych inwestycji infrastrukturalnych skończył się, teraz realizowane będą te mniejsze potrzebne lokalnym społecznościom.

Plany na bieżący rok przewidują m.in.:

 • adaptację budynków przy ul.Tarnawskiego 13 i 15 na lokale komunalne,
 • rozbudowę stadionu lekkoatletycznego „Juwenia” – budowa budynku garażowo – magazynowego oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego,
 • przebudowę skrzyżowania ul.Krakowska/JanaIII Sobieskiego/Armii Krajowej/ppłk Gurbiela,
 • przebudowę odcinka drogi KDL1 wraz z drogą KDZ – etap I ( droga pomiędzy firmami Kazar – Inglot ),
 • rozbudowę ul.Tatarskiej,
 • przebudowę ul. Skorupki,
 • budowę zatoki postojowej przy ul. Glazera 10,
 • budowę zbiornika retencyjnego przy potoku Sielec,
 • obiekty basenowe – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 • budowę schroniska dla zwierząt w Przemyślu,
 • realizację 5 projektów Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok.

Anna Fortuna