Chciały wjechać do Polski z „lewymi” papierami

8 lutego 2016

Próbowali przekroczyć granicę posługując się fałszywymi oświadczeniami o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Od początku tego roku ujawniono już 30 takich przypadków.

W minioną środę, trzy obywatelki Ukrainy przekraczające przejście graniczne w Korczowej posłużyły się wizami pracowniczymi wydanymi na podstawie podrobionych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. Z dokumentów wynikało, że dwie siostry w wieku 55 i 59 lat oraz ich 61 -letnia znajoma miały pracować u pracodawcy na terenie województwa mazowieckiego. Jak się okazało ich oświadczenia nigdy nie zostały zarejestrowane w polskim urzędzie pracy. Kobiety przyznały się, że podrobiły dokumenty, bo chciały dostać się do Polski aby podjąć prace w Krakowie.

Jeszcze w tym samym dniu, również na przejściu granicznym w Korczowej pogranicznicy zatrzymali 30 -letniego obywatela Ukrainy, który również posiadał podrobione oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Celem mężczyzny było poszukanie pracy w Europy Zachodniej.

Również 24 -letni obywatel Ukrainy przekraczający przejście graniczne w Medyce, podczas kontroli przedstawił fałszywe oświadczenie.

Cudzoziemcom postawiono zarzut popełnienia przestępstwa fałszerstwa dokumentów. Grozi im za to kara pozbawienia wolności od 3 mc do 5 lat, wszyscy również otrzymali decyzje o odmowie wjazdu na teren Polski.

Od początku tego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG ujawnili już 30 przypadków posługiwania się fałszywymi oświadczeniami o zamiarze powierzenia pracy. W analogicznym okresie roku ubiegłego takich zdarzeń było 11.