Prezydent i radni w jednym szeregu przeciw likwidacji Izby Celnej w Przemyślu

12 czerwca 2016

Jakie będą dalsze losy Izby Celnej w Przemyślu? Czy wraz z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej przestanie ona istnieć? To obawy nie tylko samych celników, ale również władz naszego miasta.

Zgodnie z założeniami ministerstwa finansów, w roku 2017 w wyniku połączenia urzędów skarbowych, celnych i kontroli skarbowej, ma powstać Krajowa Administracja Skarbowa. Zdaniem ministerstwa zadania administracji skarbowej i służby celnej pokrywają się ze sobą i są powielane, a samo funkcjonowanie sektora skarbowego daje małe efekty.

Celnicy obawiają się zwolnień, twierdzą, że ich miejsca zajmą pracownicy skarbówki, a sam zawód celnika zniknie. Swoje niezadowolenie i sprzeciw takiemu działaniu okazują poprzez protesty. Swoich obaw nie kryją także władze Przemyśla, które poświęconą temu tematowi zorganizowały konferencję prasową. Z racji tej, że znajdujemy się na terenie, który jest szczególnie dotknięty różnego rodzaju zmianami, pomysłami, powinniśmy reagować, jako urząd, odpowiednio wcześniej i o pewnych rzeczach sygnalizować – mówił prezydent Przemyśla Robert Choma. Wiedząc o planach ministerstwa, w kwietniu Robert Choma wystąpił z zapytaniem do szefa Służby Celnej Mariana Banasia, co dalej z Izbą Celną w Przemyślu. – Otrzymałem obszerną odpowiedź, która zawiera uzasadnienie dla przeprowadzenia reformy skarbowej, ale w żadnym miejscu nie odnosi się do przyszłości Izby Celnej w Przemyślu. W wyjaśnieniach jest mowa o usprawnieniu usługi, wsparciu podatnika, przedsiębiorcy czy też zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego państwa. To wszystko jak najbardziej aprobuje włodarz naszego miasta, ale już wielokrotnie przerabialiśmy tutaj, przy granicy w 2008 r. kwestie związane ze zmianami, które ograniczyły przepływ towarów pomiędzy Polską a Ukrainą – mówi prezydent

Do prezydenta Roberta Chomy, ze swoimi obawami zwracają się również sami celnicy. Podzielam obawy, zawsze przy tego typu reformach może nastąpić także istotna zmiana, co do liczby samych zatrudnionych czy ich przyszłości. Istotna jest odpowiedź, jak te zmiany wpłyną na funkcjonowanie istniejącego w Medyce i planowanego przejścia w Malhowicach – Niżankowicach.

Na konferencji prasowej, podkreślono, że Izba Celna w Przemyślu jest doskonale przygotowana, ma bardzo dobrą infrastrukturę. Już wcześniej były zakusy aby przenieść ją do Rzeszowa.

Podczas ostatniego zjazdu Prawa i Sprawiedliwości – okręg Przemyśl i Krosno, podjęto uchwałę wzywającą do realizacji tzw. zrównoważonego rozwoju. Była w niej m.in. mowa o tym, aby instytucje centralne, które są lokowane głównie w miastach wojewódzkich miały swoje oddziały lub delegatury w innych miastach. Jeżeli tak nie będzie, to nastąpi dalsza degradacja takich miast jak Przemyśl – mówił zastępca prezydenta Janusz Hamryszczak.

Nie tak to wszystko miało wyglądać. Miały być wcześniej konsultacje z pracownikami, tak się jednak nie stało. Pracownicy nadal nie wiedzą jak to wszystko ma wyglądać – podkreślił radny Robert Bal.

Chcielibyśmy się doczekać w końcu realizacji tego zrównoważonego rozwoju. Na razie nie otrzymaliśmy niczego, a są zagrożenia, że odbierze nam się to co mamy – mówił Robert Choma.

Anna Fortuna

fot. Służba Celna