Prezydent i Rada Miejska nie będą już zatwierdzać stawek opłat za wodę

2 stycznia 2018

Od nowego roku swoją działalność rozpocznie instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To właśnie ona będzie zatwierdzać stawki jakie będziemy płacić za wodę, co do tej pory było zadaniem w przypadku Przemyśla Rady Miejskiej i prezydenta miasta.

Wraz z rokiem 2018 działać zacznie instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która będzie prowadzić kontrolę nad zasobami wodnymi naszego kraju. Do jej zadań należeć będzie m.in. tworzenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

Do tej pory w przypadku naszego miasta stawki zaproponowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu zatwierdzała przemyska Rada Miejska i prezydent Przemyśla. Teraz rząd zdjął z nich ten obowiązek przenosząc go na Wody Polskie.
Musimy znaleźć się w realiach, że jesteśmy w Przemyślu, gdzie życie jest ciężkie. Jesteśmy od tego, że mamy tak tą głową kręcić żeby było dobrze. Kwestia nowego prawa i uregulowań, to już nie jest taryfa jednoroczna, ale taryfa na trzy lata. – mówi Małgorzata Ossowska prezes zarządu PWiK w Przemyślu.