Prawie 10 mln zł otrzymał Przemyśl na walkę ze smogiem. Szansa na rekordowe dopłaty przy wymianach pieców.

31 lipca 2018

Miasto Przemyśla otrzymało prawie 10 mln zł na wymianę pieców lub przyłączenie do sieci MPEC. Osoby zainteresowane mogą już składać wnioski.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie „Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła” Miasto Przemyśl otrzymało dofinansowanie w wysokości 9,375,000 PLN (blisko 10 mln) na wymianę pieców lub przyłączenie do sieci MPEC. Aby skorzystać z dofinansowania na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (np. za kocioł kondensacyjny CO CWU 24 kW z zasobnikiem wody wraz z instalacją zapłacimy ok. 2500 PLN), należy jak najszybciej złożyć wniosek w siedzibie UM przy ul. Rynek 26 (obok księgarni i dolnego parkingu, tel. 16 6752052).

Powodzenie programu zależy od ilości złożonych wniosków.

Dofinansowania przyznano gminom, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h).