Miasto Przemyśl wybuduje nowe mieszkania na ulicy Bakończyckiej

1 sierpnia 2018

W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, Gmina Miejska Przemyśl planuje wybudować dwa bloki na ul. Bakończyckiej.

W ramach prowadzenia lokalnej polityki mieszkaniowej Gmina Miejska Przemyśl podpisała dwa listy intencyjne w sprawie przystąpienia do rządowego programu Mieszkanie Plus. W trakcie prowadzonych uzgodnień pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego „Nieruchomości” do realizacji wskazany został teren przy ul. Bakończyckiej obejmujący dwie działki, na których zgodnie z projektem koncepcyjnym można wybudowac dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, w których planowane jest powstanie ok 150 lokali mieszkalnych.

Jak informuje zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, podjęta deklaracja przystąpienia pozwala operatorowi i podmiotowi finansującemu ten program – BGK „Nieuruchomości” na ocenę zasadności tej inwestycji, utworzenie spółki celowej, zlecenie projektu i doradztwa w tym zakresie.

Czynsz w tych mieszkaniach ma wynosić ok 10 zł oraz 23 zł w przypadku osób chcących w przyszłości przejąć je na własność. Do tych kwot należy doliczyć opłatę eksploatacyjną w wysokości 6,50/m kw.