Prawica Rzeczypospolitej namawia do wzięcia udziału w niedzielnym referendum

4 września 2015

Ugrupowanie Marka Jurka Prawica Rzeczypospolitej nakłania do wzięcia udziału w niedzielnym referendum. Partia popiera jednomandatowe okręgi wyborcze, a także jest za zmianą finansowania partii politycznych.

Prawica Rzeczypospolitej Marka Jurka powstała w 2007 roku. Jej członkowie przekonują iż patrzą na politykę nieco inaczej w porównaniu z innymi ugrupowaniami, propagując przede wszystkim idee katolickie i patriotyczne. W związku ze zbliżającym się referendum działacze prawicy namawiają do wzięcia w nim udziału obawiając się niskiej frekwencji. Ich zdaniem jest temu winien brak odpowiedniej kampanii, a także mała aktywność samych polityków. Do zwiększenia frekwencji mogłoby się również przyczynić połączenie referendum z wyborami parlamentarnymi.

Prawica Rzeczypospolitej przedstawia swoje stanowisko odnośnie JOW-ów i finansowania partii politycznych. Ugrupowanie jest za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, co również od 7 lat widnieje w ich programie. JOW-y pozwolą aby wyborcy oddając swój głos na rządzących bardziej się zastanowili nad wybranym kandydatem, a tym samym nie oddawali głosu na partię lecz konkretnego człowiek. Taka zmiana w myśleniu będzie szansą na naprawę gospodarczą i społeczną kraju.

Dotychczasowe opłacanie partii z budżetu państwa zdaniem radnego z Przemyśla Wiesława Morawskiego, wiceprzewodniczącego Prawicy RP na Podkarpaciu, to zabetonowanie sceny politycznej i uprzywilejowanie partii politycznych w sejmie. Prawica RP jako ugrupowanie małe i ideowe nie jest finansowana z państwa i tym samym w porównaniu do „konkurencji” są niewidoczni. Jak sami podkreślają nie chcą korzystać z pieniędzy podatnika.

Jeśli chodzi o wybory parlamentarne Prawica RP jest sojusznikiem  PiS-u, między partiami nie ma konfliktu.

Anna Fortuna