Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno

7 września 2015

belka_g

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radymnie informuje, iż w miesiącu wrześniu 2015 kończy realizację projektu finansowanego w ramach EFS „Czas na aktywność w gminie miejskiej Radymno”.

Projekt „ Czas na aktywność w gminie miejskiej ” realizowany był od 2010 roku i łącznie udział w nim wzięło 77 mieszkańców Radymna, w tym 41 osób podwyższyło swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach zawodowych, 6 osób odbyło płatne staże. W Ramach Programu Aktywności Lokalnej udział wzięło 40 osób , które uczestniczyły w Warsztatach Kompetencji Rodzicielskich. Udział w projekcie zapewniał skierowanie na kursy zawodowe, doradztwo zawodowe oraz wsparcie psychologiczne. Osób uczestniczące w projekcie otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 90 222,50zł. Łączna kwota projektu w latach 2010-2015 wyniosła 858 733,45zł

Projekt skierowany był do osób będących mieszkańcami miasta Radymno, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej bądź kwalifikujących się do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na sytuacje dochodową, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4Ul. Lwowska 20
37-550 Radymno
Tel. 16 6281273
NIP -792-19-72-196

 

www.radymno.pl