Sprostowanie radnego Dariusza Iwaneczki do artykułu „Przemyscy radni potępili gloryfikację UPA na Ukrainie”

4 września 2015

Z przykrością muszę stwierdzić, że w relacji dotyczącej przebiegu Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia br. znalazło się wyrwane z kontekstu zdanie, które po pierwsze wypaczyły całkowicie znaczenie mojej wypowiedzi, a po drugie wprowadziły Czytelników w błąd, narażając mnie na nieuzasadnione przykrości. Otóż mówiąc o złej polityce wschodniej naszego państwa miałem na myśli zbytnie angażowanie się w sprawy ukraińskie, kosztem interesów polskiej gospodarki. Ponadto sposób zamieszczenia tego jednego zdania mógł spowodować wrażenie, że byłem przeciwny uchwaleniu Rezolucji w sprawie braku zgody na gloryfikację ukraińskich formacji nacjonalistycznych. Nie mogłem być przeciw, skoro jestem współautorem treści tej Rezolucji i w całej rozciągłości ją popieram. Zatem sens mojej autentycznej wypowiedzi, dostępnej w stenogramie z posiedzenia RM, został całkowicie wypaczony. Proszę zatem o zamieszczenie niniejszego sprostowania.

Dariusz Iwaneczko

Odpowiedź od redakcji

Rzeczywiście, skrót użyty w artykule był zbyt daleko posunięty, co przeinaczało sens wypowiedzi radnego Dariusza Iwanczeki. Nie było to naszym celem. Zależy nam na rzetelnym relacjonowaniu wydarzeń, dlatego jest nam tym bardziej przykro, że zdarzyło się to w informacji o tak ważnej sprawie. Pana Dariusza Iwaneczkę serdecznie przepraszam.

Anna Fortuna