Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu będą roznosić decyzje podatkowe

22 stycznia 2018

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu doręczą decyzje podatkowe. Będą one roznoszone od 1 do 21 lutego.

W dniach od 1 do 21 lutego, na terenie Miasta Przemyśla urzędnicy będą roznosić decyzje podatkowe od nieruchomości. Będą one doręczane od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej. Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada adresata, jeśli ten zobowiąże się do przekazania jej adresatowi. Dodatkowo urzędnicy będą przekazywać zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Doręczyciele nie przyjmują żadnych pieniędzy od adresatów. Jeśli ktoś będzie ich żądał oznacza, to że jest to osoba podszywająca się pod urzędnika.