Poszukiwany przez Interpol zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce

2 lutego 2018

Obywatel Mołdawii poszukiwany przez rumuński wymiar sprawiedliwości został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Jest to w tym roku pierwsza osoba figurująca w bazach Interpolu zatrzymana przez funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG.

44 – letni obywatel Mołdawii posłużył się na terenie Rumunii fałszywymi dokumentami. W dniu 18 stycznia r., sąd w Bukareszcie wydał za nim list gończy i od tego dnia mężczyzna był poszukiwany poprzez Interpol. W dniu 31 stycznia Mołdawianina zatrzymali funkcjonariusze SG z przejścia granicznego w Medyce, kiedy próbował wjechać do Polski.
Sąd Okręgowy w Przemyślu zastosował wobec cudzoziemca 60 dni tymczasowego aresztu. Po zebraniu stosownej dokumentacji mężczyzna zostanie przekazany władzom rumuńskim.

W 2017 roku funkcjonariusze BiOSG zatrzymali 236 osób poszukiwanych przez Interpol tj. o 14 % więcej niż rok wcześniej.