Elektroniczna pielęgniarka w przemyskim szpitalnym oddziale ratunkowym

5 lutego 2018

„Elektroniczna pielęgniarka” usprawni pracę szpitalnego oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Urządzenie w ciągu 1-1,5 min. ocenia stan pacjenta i przydziela go do określonej grupy pilności.

Szpitalny oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu od kilku dni posiada „elektroniczną pielęgniarkę”. Urządzenie to w ciągu około 1-1,5 min. pozwala na szybką i obiektywną ocenę stanu pacjenta i przydzielenie go do określonej grupy pilności. Aparat przeznaczony jest dla pacjentów zarówno dorosłych jak i dzieci oraz noworodków.

W obecnych realiach nie można przewidzieć ani ilości pacjentów wymagających opieki lekarskiej ani typu procedur ich leczenia. Z każdym dniem wzrasta liczba pacjentów z różnymi dolegliwościami zgłaszających się do szpitalnych oddziałów ratunkowych, których trzeba przyjąć przy ograniczonych zasobach ludzkich i ograniczonym czasie. Urządzenie to zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji o stanie pacjenta, jest zaprojektowane w taki sposób żeby przyspieszyć pomiary na zatłoczonej poczekalni SOR, a co za tym idzie usprawnić pracę personelu, zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, ułatwić szybkie badanie i podjęcie decyzji. – mówi dr Piotr Marciniak, kierownik SOR szpitala w Przemyślu.

Segregacja medyczna, czyli triage jest ustawowo wymagana przez ustawodawcę na podstawie ustawy o oddziałach ratunkowych. Wiąże się to właśnie z ograniczoną liczbą personelu, czasu, a coraz większym napływem pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Kolejki na szpitalnym oddziale ratunkowym, to problem skomplikowany, od niezrozumienia tego czym jest ten oddział i jacy pacjenci powinni tu trafiać poprzez niewydolność podstawowej opieki zdrowotnej.

„Elektroniczna pielęgniarka” pozwala w maksymalnie krótkim czasie zobiektywizować stan pacjenta minimalizując czynniki subiektywne.
Urządzenie to bada obiektywne parametry życiowe takie jak: ciśnienie krwi, tętno, temperaturę, saturacją oraz subiektywne jak bóle w klatce piersiowej czy nawrót włośniczkowy. Specjalny algorytm zastosowany w tym urządzeniu pozwala zoptymalizować czas segregacji pacjentów oraz pozwala zakwalifikować pacjenta w zależności od stopnia pilności. – dodaje P.Marciniak.

Koszt „elektrycznej pielęgniarki” to kilkanaście tysięcy zł. Szpital Przemyślu pozyskał aparat ze środków własnych.

Będziemy robić wszystko aby w przyszłości takich urządzeń było więcej. Wychodzimy ku pacjentom. Chcemy usprawnić pracę na SOR, a także aby ten oddział, który jest ciężkim oddziałem w każdym szpitalu był przyjazny dla pacjentów. – dodaje Maciej Kamiński z działu promocji, rozwoju i komunikacji Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

Anna Fortuna