Poszukiwany m.in. za kradzież broni został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce

29 listopada 2017

Obywatel Łotwy poszukiwany za m.in. kradzież broni dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna próbował wyjechać na Ukrainę.

W poniedziałek 27 listopada, na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano 32-letniego Łotysza poszukiwanego dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania wydanymi przez Prokuraturę Generalną Łotwy. Mężczyzna był poszukiwany od prawie dwóch miesięcy za kradzież broni oraz za obrót środkami odurzającymi w postaci metamfetaminy.

Obecnie, zatrzymany Łotysz pozostaje w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Prawdopodobnie w najbliższym czasie w ramach realizacji Europejskich Nakazów Aresztowania zostanie przekazany łotewskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Zatrzymanie były możliwe m.in. dzięki zaostrzeniu od 7 kwietnia br. przepisów dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli UE poza strefę Schengen. Obecnie wszyscy podróżni, zarówno na wjazd do UE jak i wyjazd poddawani są kontroli szczegółowej.