Posprzątali dzikie przemyskie wysypiska śmieci

29 czerwca 2017

Po raz kolejny Wydział Gospodarki Komunalnej we współpracy z Zakładem Karnym w Medyce oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Przemyślu, uporządkowali tereny tzw. „dzikich wysypisk śmieci”. W efekcie przeprowadzonych prac zebrano ponad 20 ton odpadów.

Akcja trwała od kwietnia do pierwszej połowy czerwca br. Uporządkowano m.in. tereny sąsiadujące z ogrodami działkowymi: przy ul. Grochowskiej, ul. Przemyskiej, w okolicach akweduktu przy ul. St. Augusta, w pobliżu boiska na os. St. Augusta, przy ul. Sanockiej, na terenach przy ścieżce rowerowej wzdłuż Sanu. Uprzątnięto także forty, w tym: Fort Kruhel, forty i wały wzdłuż ul. Bielskiego, na Winnej Górze i inne. Wydobyto odpady podrzucone do bunkra znajdującego się pod mostem Brama Przemyska.

Ich choć można oddać dowolną ilość odpadów w ramach wnoszonej opłaty, to wciąż wielu mieszkańców z nieznanych przyczyn woli je wywozić i porzucać w ustronnych miejscach. Kilka dni po uporządkowaniu terenów przy ul. Ułańskiej, ktoś porzucił przy drodze kolejne odpady poremontowe.

Wydział Gospodarki Komunalnej przypomina i podkreśla, że selektywnie zebrane odpady (opony, gruz, stare meble itp.) można LEGALNIE i BEZ DODATKOWYCH OPŁAT dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wjazd od ul. Wilsona w Przemyślu. Podrzucanie odpadów w krzaki, na forty i inne miejsca, to nie tylko powód do wstydu, ale także narażenie się na bardzo przykre konsekwencje i konkretną, wysoką karę finansową.

Fot. UM w Przemyślu (przemysl.pl)