Ponad 150 firm powstało w tym roku dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

20 lipca 2017

Dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., od grudnia 2016 roku do czerwca 2017 roku założonych zostało na terenie województwa podkarpackiego 154 firm.

Nowi przedsiębiorcy otrzymali od PARR dotację na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł. Każdy z nich uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które jest wypłacane w wysokości 1 600 zł miesięcznie przez okres pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacje inwestycyjne umożliwiły nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia i towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwalają na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS, usług księgowych, wynajęcia lokalu itp.) w trudnym, początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.

Wśród nowo powstałych przedsiębiorstw są m.in. pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne, usługi pielęgnacji terenów zielonych, a także sklepy stacjonarne oraz Internetowe.

Dotacje powyższe były udzielane w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” oraz projektu pt. „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanych przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach działania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.