Pomóż strażakom z podprzemyskich Pikulic kupić nowy wóz strażacki. Wejdź na Pomagam.pl

20 lutego 2017

W Pikulicach zbierają pieniądze na zakup nowego wozu strażackiego. Stan techniczny obecnego samochodu tamtejszej OSP uniemożliwia sprawne wykonywanie działań ratowniczo-gaśniczych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pikulicach posiada samochód z 1985 r. – jest on najstarszy w gminie. Pojazd jest w bardzo złym stanie technicznym, ma nieszczelny zbiornik na wodę, 2 miesiące temu po raz kolejny wymieniono w nim silnik. Wszystko to utrudnia wykonywanie działań ratowniczo-gaśniczych.

OSP w Pikulicach chcą kupić nowy wóz strażacki. Na ten cel zbierają środki za pomocą portalu pomagam.pl.

https://pomagam.pl/osppikulice