Pomoc dla osób bezdomnych w Przemyślu

7 lutego 2018

W zawiązku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi wojewoda podkarpacki apeluje o zachowanie czujności, a także o wrażliwość i troskę o osoby bezdomne, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego. Publikujemy miejsca, w których można otrzymać pomoc zarówno w postaci noclegu i jak żywienia.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW działa bezpłatna i całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje m. in. na temat placówek noclegowych oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 23 placówki noclegowe dla osób bezdomnych, w tym 16 dla mężczyzn, 6 dla kobiet oraz 1 tzw. łączona. Łącznie placówki dysponują 809 miejscami stałymi – statutowymi, zaś w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie 959 miejsc. Organizacje pozarządowe prowadzą także jadłodajnie, kuchnie dla ubogich i punkty wydawania posiłków.

Schroniska i noclegownie w Przemyślu:

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta ul.Focha 12 – miejsc stałych 80, sezonowych w okresie zimowym 30
 • Caritas Dom Matki i Dziecka ul.Prądzyńskiego 8 – miejsc stałych 20, z możliwością zwiększenia do 30

Placówki prowadzące dożywianie:

 • Kuchnia dla ubogich ul.Kapitulna 1- gorąca zupa + chleb wydawane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godz. 12.30-14.30, ok. 300 posiłków dziennie
 • Kuchnia dla potrzebujących ul.Poniatowskiego 33 – gorąca zupa wydawana codziennie, z wyłączeniem świąt i niedziel, w godz. 11.00-14.00, ok. 50 porcji
 • Świetlica Socjoterapeutyczna „Perspektywa” ul.P.Skargi 6 – 1 gorący posiłek dla 60 dzieci, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00
 • Świetlica Środowiskowa „Iskierka” ul.Borelowskiego 9 – kanapki, napoje, słodycze, owoce dla 20 dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 20.00
 • Punkt Wydawania Żywności w ramach programu FEAD ul.Kapitulna 1 – wydawanie artykułów spożywczych wg. skierowań MOPS –od wtorku do piątku w godz. 8.30-14.00
 • Klub Seniora „Młodzi Duchem” ul.P.Skargi 6 – 1 gorący posiłek dla 60 osób, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-16.30
 • Dom Dziennego Pobytu ul.Popiełuszki 5 – 1 ciepły posiłek + suchy prowiant na śniadanie i kolację dla 30 osób; czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.30
 • Świetlica Środowiskowa „Przystań ul.Opalińskiego 11a – kanapki, napoje, słodycze, owoce; od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-19.30
 • Punkt Wydawania Żywności w ramach programu FEAD ul.Piłsudskiego 23 – wydawanie artykułów spożywczych wg skierowań MOPS od poniedziałku do czwartku w godz. 8:30-13:30
 • Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza ”Oratorium” ul.Basztowa 15 – gorący posiłek lub kanapki + napoje, słodycze, owoce dla 60 dzieci ze świetlicy
  od poniedziałku do piątku od godz. 12.30 do 18.30
 • Placówka Wsparcia Dziennego „Nadzieja” ul.Mickiewicza 50 – kanapki, napoje dla 30 dzieci ze świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 19.00

Stacje opieki Caritas, placówki udzielające pomocy rzeczowej i finansowej:

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu ul.Piłsudskiego 23 – odzież, obuwie, pościel, bielizna, koce od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
 • Polski Czerwony Krzyż w Przemyślu ul.Rzeczna 20 – odzież nowa i używana, obuwie, pościel, wydawane w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00 – 11.00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ul.Leszczyńskiego 3 – pomoc rzeczowa w formie używanej odzieży i obuwia wydawana w środy w godz. 8.00-15.00
 • Punkt wydawania odzieży przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej ul.Kapitulna 1 – odzież wydawana we wtorki i czwartki od godz. 10:00-16:00