Przemyscy policjanci z akcją „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

7 lutego 2018

W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2018” przemyscy policjanci – narciarze edukują młodych amatorów białego szaleństwa. Funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem miłośników jazdy na nartach i na snowboardzie.

Wraz z rozpoczęciem zimy ruszyła kampania pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Jej celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. W związku z powyższym funkcjonariusze zachęcają do bezpiecznego spędzania czasu, nie tylko na stoku, ale również na lodowisku i w miejscach zamieszkania. Uczulają na noszenie odblasków również na stoku.

Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na bezpieczeństwo. Policjanci pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania na nartach. Przypominają, że za jazdę pod wpływem alkoholu oraz jazdę dzieci bez kasku grożą kary. Wręczają dekalog reguł FIS w formie kieszonkowej.

Wczoraj funkcjonariusze z przemyskiej komendy, przy wsparciu policjanta z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie asp. szt. Stanisława Filipka, zorganizowali konkursy z nagrodami. Młodzi narciarze, którzy mieli największą wiedzę o bezpieczeństwie na stoku otrzymali kaski narciarskie. Każdy z biorących udział w konkursach otrzymał darmowe karnety zjazdowe. W spotkaniu wziął udział również prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, który pomagał najmłodszym miłośnikom nart usiąść na policyjnym quadzie.

Istotnym elementem akcji jest również konkurs plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych przez osobę urodzoną w roku 2002 lub później. Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie policji.

fot. KMP Przemyśl