„Pomagaj biednemu a nie żebrzącemu” – przemyska akcja przeciwdziałania żebractwu

2 lipca 2015

Prezydent Przemyśla wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Komendą Miejską Policji i Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzą akcję edukacyjno – informacyjną „POMAGAJ BIEDNEMU A NIE ŻEBRZĄCEMU”.

Prowadzona akcja ma przeciwdziałać żebractwu, które w Przemyślu ma charakter sezonowy, nasila się w okresie letnim i naczęściej biorą w nim udział cudzoziemskie kobiety z dziećmi.

Szacuje się, że w Polsce zajmuje się żebractwem ok 300 tys. osób. W dużej mierze nie są one bezdomne, posiadają środki na utrzymanie, a żebractwo traktują jako sposób zarabiania pieniędzy. Do żebractwa dorośli bardzo często wykorzystują dzieci.

Jednym ze sposobów na ograniczenie zjawiska żebractwa są działania informacyjno – edukacyjne społeczeństwa, a w tym przypominanie, że dawanie pieniędzy żebrzącym utwierdza ich w tym co robią. Należy również pamiętać, że im częściej będziemy dawać dzieciom pieniądze, tym częściej będą one zmuszane do żebrania.

W przypadku zgłoszeń dotyczących żebrzących dzieci albo matek z dziećmi – obywateli Unii Europejskiej – funkcjonariusze służb mundurowych po przybyciu na miejsce sprawdzają, jaki jest stan osób żebrzących. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wzywają pogotowie ratunkowe oraz informują o sytuacji MOPS. Jeśli w pobliżu dziecka nie ma opiekunów i nie widać objawów zagrożenia zdrowia i życia, funkcjonariusze powiadamiają MOPS i odwożą dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku innych żebrzących cudzoziemców funkcjonariusze współpracują ściśle ze Strażą Graniczną.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą zadzwoń : tel. Alarmowy 112, policja 997, straż miejska 986.