Zawiadomienie do prokuratury na byłego prezesa Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

2 lipca 2015

Złożono wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa zarządu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Odwołano również dotychczasową Radę Nadzorczą tej spółki.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego prezes zarządu Piotr Słaby oraz Rada Nadzorcza spółki nie otrzymali absolutorium za rok 2014.

Jak informuje Urząd Miejski w Przemyślu, nowy prezes PARR Kamil Niklewicz powiadomił akcjonariuszy spółki, że w związku z nieprawidłowościami w jej zarządzaniu,  złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzedniego prezesa, a także odwołano dotychczasową Radę Nadzorczą i powołano nową.